Access bars


je nástroj Acces Consciousness, ktorý umožňuje iné fungovanie na tejto planete.Jeho zakladateľom je Gary Douglas. Bars zahrňuje 32 bodov na hlave,kde sú nazhromažďované naše myšlienky,nápady, presvedčenia,obavy, emocie a postoje,o ktorých sme behom našich životov nadobudli dojem,že sú pre nás doležité a držia nás v dualite, v dráme nášho príbehu.

Sedenie Bars to všetko čistí a oslobodzuje nás od všetkého nepotrebného.

Prináša ZMENU,nové možnosti,nové volby.Otvára VEDOMIE.

Bars je možné použiť na akúkoľvek oblasť nášho života.Bars je o tom,že učíme telo prijímať.To nám umožňuje byť viac prítomnými a dovoľuje nech sa deje, čo nám prospieva a činí náš život ľahším a radostnejším.

60 min. vrátane konzultácie 1500 Kč.